Ansökningsportal.se

Just nu händer det väldigt mycket med ansökningsportalen!
www.ansokningsportal.se kommer få ett nytt utseende med information om tjänsten.

Inloggning för hantering av ansökningar har både bytt skepnad och flyttat.
Den finner ni numera via toppmenyn, eller genom att direkt gå till https://insidan.ansokningsportal.se