GDPR

GDPR, eller General Data Protection Regulation, är en EU-lag som trädde i kraft den 25 maj 2018.
Den har som syfte att skydda den personliga integriteten för EU:s medborgare genom att reglera hur företag och organisationer hanterar personuppgifter.

Vad gör GDPR?

GDPR är bra eftersom det ger personer kontroll över sina egna personuppgifter. Enligt lagen måste företag och organisationer informera om vilka personuppgifter de samlar in, varför de samlar in dem och hur länge de kommer att sparas. Personer har också rätt att begära att få sina personuppgifter raderade och att få en kopia av de uppgifter som hålls om dem.

GDPR är också bra eftersom det främjar transparens och ansvarstagande. Företag och organisationer måste nu vara mer öppna om hur de hanterar personuppgifter, vilket kan leda till ökad förtroende från konsumenterna. Dessutom kan företag och organisationer nu bli straffade hårt om de bryter mot lagen, vilket kan tjäna som ett incitament för att hålla sig till reglerna.

Sammanfattningsvis, GDPR är bra eftersom det ger personer kontroll över sina egna personuppgifter och främjar transparens och ansvarstagande hos företag och organisationer. Det bidrar till att skydda den personliga integriteten för EU:s medborgare och främjar en hållbar hantering av personuppgifter.

Självfallet uppfyller våra tjänster på Ansökningsportal.se GDPR till 100%

Säg hej!

Ni når oss enklast via telefon 0243-645 73 eller
e-post hej@ansokningsportal.se

Ni kan också skicka meddelande till oss via vårt

eller

Vår Youtube-kanal

Vår LinkedIn

Vår Facebook profil

GDPR

Plattformen

Nyheter & Inspiration

Nytt i portalen

Boka demo

Kontakta oss

Bygg ditt drömteam

Kompetensbaserad rekrytering

Moderna arbetskraften

Inspiration

Lite av allt