Oavsett om du arbetar kontinuerligt med rekrytering eller om du endast rekryterar då och då, så kan du spara både tid och energi på att göra en del förberedelser och skapa mallar för dina jobbannonser. Att utgå från mallar skapar också ett konsekvent och professionellt utseende.

Här kommer några tips på hur du kan gå tillväga för att skapa dina mallar:

 1. Vilka behov finns?
  Börja med att identifiera vilka behov du har, vilka olika typer av jobbannonser kan vara aktuella i ert företag? Heltids-, deltids- eller kanske timanställningar? Olika chefs- eller ledarroller? Om du vet vilka typer av annonser du kan komma att behöva så kommer det underlätta när du ska skapa dina mallar.
 2. Skapa en grundstruktur
  Det är bra att skapa en grundstruktur för dina mallar som kan användas för samtliga jobbannonser. Detta innebär att du väljer en uppsättning av informationsdelar som varje annons bör innehålla. Exempel på detta kan vara:
  Rubrik – En rubrik bör vara tydlig och kort, men samtidigt ska den fånga läsarens uppmärksamhet.
  Introduktion – En kort men övergripande inledning med information om organisationen och om den lediga tjänsten.
  Arbetsuppgifter – En mer detaljerad beskrivning av vad tjänsten innehåller för uppgifter och ansvar.
  Kvalifikationer – Vilka kvalifikationer och erfarenheter krävs för tjänsten. Här kan det vara bra att specificera både skallkrav och om något är meriterande.
  Fördelar – Vad erbjuder du som arbetsgivare till dina anställda? Här skriver du information som ska få kandidater att vilja arbeta hos dig.
  Ansökningsinformation – Ange på ett tydligt sätt hur man ansöker till tjänsten inklusive kontaktinformation och sista ansökningsdag.
 3. Anpassa mallen
  När du har din grundstruktur för mallen så kan du anpassa den för varje specifik jobbannons genom att ange specifik information om tjänsten. För att sökande lättare ska hitta annonsen så använd dig av relevanta sökord genom hela annonsen. Du kan också använda visuella element som exempelvis, loggor, bilder eller annan grafik för att göra annonsen mer attraktiv. För att undvika eventuella stavfel eller grammatiska fel är det viktigt att du korrekturläser dina annonser noggrant, be gärna en kollega läsa igenom för att få feedback.
 4. Uppdatera mallarna
  Kom ihåg att uppdatera mallarna regelbundet så att de alltid innehåller relevant och korrekt information.

Boka demo Mer om plattformen